Förtroendevalda hos oss.

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. KS leder arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela kommunens verksamhet

Telefon:
0150-570 19

Postadress:
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm

Länkar:
Kallelser och protokoll

Uppdrag (24 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Öqvist Christoffer M Ersättare 21
Sundqvist Christer M 1:e vice ordförande 2
Hedberg Anneli S Ledamot 4
Hermansson Camilla SD Ersättare 18
Frondelius Joha KD Ledamot 6
Gärtner Helena M Ersättare 23
Fredriksson Inger C 2:e vice ordförande 3
Hagberg Michael S Ersättare 17
Karlsson Marie-Louise S Ledamot 9
Sandström Koski Marie - Sekreterare 24
Barrsäter Victoria C Ledamot 13
Magnusson Gunilla S Ersättare 16
Rosendahl Tony V Ledamot 10
Selig Thomas V Ersättare 19
Björk Cecilia S Ledamot 12
Truedsson Ulrica S Ledamot 5
Söderberg Johan S Ordförande 1
Frisk Karin S Ersättare 20
Ljungqvist Gunnar S Ersättare 14
Hassan Abdulahi S Ledamot 8
Vemic Mica SD Ledamot 7
Karlsson Tony S Ledamot 11
Adamsson Nicklas MP Ersättare 22
Ogenholt John KD Ersättare 15