Förtroendevalda hos oss.

Bolag (7 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Katrineholms entreprenörscentrum
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Katrineholms Tekniska College AB
KFV Marknadsföring AB
Sörmland Vatten och Avfall AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB