Förtroendevalda hos oss.

Dag Dunås (KD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Valnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31