Förtroendevalda hos oss.

Christer Sundqvist (M)

Kontaktinformation

E-post:
christer.sundqvist@katrineholm.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledare Gruppledare 2019-09-01 2022-12-31
Katrineholm Vatten och Avfall AB Ersättare för lekmannarevisor 2019-04-01 2023-06-19
Katrineholms entreprenörscentrum Röstombud 2019-04-09 2023-04-11
Katrineholms Fastighets AB Ersättare för röstombud 2019-05-06 2023-05-29
Katrineholms Industrihus AB Ersättare för röstombud 2019-05-06 2023-05-31
Katrineholms Tekniska College AB Ersättare för röstombud 2019-06-17 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-09-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2019-09-01 2022-12-31
Näringslivsråd Ordförande 2021-01-01 2022-12-31
Sörmland Vatten och Avfall AB Ersättare för röstombud 2019-03-25 2023-05-31