Förtroendevalda hos oss.

Christer Sundqvist (M)

Kontaktinformation

E-post:
christer.sundqvist@katrineholm.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gruppledare Gruppledare 2019-09-01 - 2022-12-31
Katrineholm Vatten och Avfall AB Ersättare för lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-06-19
Katrineholms entreprenörscentrum Röstombud 2019-04-09 - 2023-04-11
Katrineholms Fastighets AB Ersättare för röstombud 2019-05-06 - 2023-05-29
Katrineholms Industrihus AB Ersättare för röstombud 2019-05-06 - 2023-05-31
Katrineholms Tekniska College AB Ersättare för röstombud 2019-06-17 - 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-09-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2019-09-01 - 2022-12-31
Näringslivsråd Ordförande 2019-08-28 - 2020-12-31
Sörmland Vatten och Avfall AB Ersättare för röstombud 2019-03-25 - 2023-05-31