Emma Fälth (-)

Kontaktinformation

E-post:
emma.falth@katrineholm.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Folkhälsoutskott Sekreterare 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för trygghet och säkerhet Sekreterare 2019-10-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Sekreterare 2021-05-26 - 2022-12-31
Viadidaktnämnden Sekreterare 2019-06-01 - 2022-12-31