Förtroendevalda hos oss.

Mirjana Cvrkalj (M)

Kontaktinformation

E-post:
Mirjana.cvrkalj@katrineholm.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Hållbarhetsutskottet Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Överförmyndarnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande 2022-10-15 2026-10-14