Förtroendevalda hos oss.

Moderata samlingspartiet (M)

Antal personer (27 st)

Efternamn Förnamn
Härnström Lars
Maxe Maxemilian
Ullah Saif
Öqvist Christoffer
Sjöholm Anders
Svahn Kennet
Carlheim-Gyllensköld Birgitta
Hofstedt Anne
Gärtner Helena
Westlund Hanna
Dieden Oscar
Granberg Christina
Moosawi Wahid
Johansson Christer
Nilsson Göran
Edgélius Liza
Cvrkalj Mirjana
Sundqvist Christer
Larsson Anders
Fransson Carl-Magnus
Ahlman Fredrik
Zweiniger Robert
Smitran Milos
Edgélius Martin
Kocourková Jarmila
Jonsson Torbjörn
Dieden Erik