Förtroendevalda hos oss.

Moderata samlingspartiet (M)

Antal personer (28 st)

Efternamn Förnamn
Härnström Lars
Maxe Maxemilian
Ullah Saif
Öqvist Christoffer
Sjöholm Anders
Svahn Kennet
Carlheim-Gyllensköld Birgitta
Hofstedt Anne
Engström Malin
Gärtner Helena
Karlsson Anders
Dieden Oscar
Granberg Christina
Moosawi Wahid
Johansson Christer
Nilsson Göran
Cvrkalj Mirjana
Sundqvist Christer
Sandnell Poyan
Larsson Anders
Fransson Carl-Magnus
Ahlman Fredrik
Zweiniger Robert
Smitran Milos
Edgélius Martin
Kocourková Jarmila
Jonsson Torbjörn
Dieden Erik