Förtroendevalda hos oss.

Dag Dunås (KD)

Kontaktinformation

E-post:
Dag.Dunas@katrineholm.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Viadidaktnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ersättare 2024-01-01 2024-12-31