Förtroendevalda hos oss.

Fredrik Ahlman (M)

Kontaktinformation

E-post:
Fredrik.Ahlman@katrineholm.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Personalutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Service-och tekniknämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Överförmyndarnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31