Förtroendevalda hos oss.

Barbro Skogberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
Barbro.Skogberg2@katrineholm.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Katrineholms Fastighets AB Ledamot 2019-05-06 2023-05-29
Katrineholms Industrihus AB Ledamot 2019-05-06 2023-05-31
Kulturnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Pensionärsråd Representant SKPF 2019-03-12 2022-12-31
Vård-och omsorgsnämnden Ersättare 2021-02-16 2022-12-31