Förtroendevalda hos oss.

Christer Sundqvist (M)

Kontaktinformation

E-post:
christer.sundqvist@katrineholm.se

Uppdrag (12 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Katrineholms entreprenörscentrum Röstombud 2023-04-12 2027-04-14
Bygg- och miljönämnden Ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Katrineholms Industrihus AB Ersättare för röstombud 2023-04-17 2027-05-23
Katrineholm Vatten och Avfall AB Ersättare för röstombud 2023-04-01 2027-03-31
Katrineholms Fastighets AB Ersättare för röstombud 2023-04-17 2027-05-23
Gruppledare Gruppledare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Katrineholms Tekniska College AB Ersättare för röstombud 2023-05-01 2027-03-14
Näringslivsråd Ordförande 2023-01-01 2024-12-31
Sörmland Vatten och Avfall AB Ersättare för röstombud 2023-05-15 2027-07-04